Prof. Grzegorz Przebinda: “Putin chce przywrócić sowiecką wizję historii” rozmowa w Radiu Kraków

Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami – to fragment oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego, które było odpowiedzią na słowa prezydenta Rosji. Władimir Putin wskazał Polskę jako współodpowiedzialną za wybuch II wojny światowej, ideę zagłady Żydów, czy rozbiór Czechosłowacji. Rozmawialiśmy o tym z gościem Radia Kraków prof. Grzegorzem Przebindą z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.

Czy mamy się bać Rosji? Ostatnio zrobiła się bardziej niebezpieczna, ale…

Fot. kadr z filmu
Kadr z filmu „Lewiatan”. Bohater upadlany jest przez skorumpowanych urzędników i sprzedajną milicję

Rozmowa z profesorem Grzegorzem Przebindą, filologiem i rosjoznawcą, kierownikiem Katedry Kultury Słowian Wschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Boi się Pan Rosji?

Prof. Grzegorz Przebinda: Mnie Rosja interesuje, fascynuje, jest częścią mojego życia od 35 lat. Nie mógłbym żyć bez literatury rosyjskiej, muzyki, wielkich powieści jak „Mistrz i Małgorzata”, bez Tołstoja, Dostojewskiego i Strawińskiego. W Polsce jest tylu ludzi, którzy żyją z tego, że ciągle o strachu przed Rosją mówią, że ja już swojego głosu dołączać tu nie muszę. Nie twierdzę jednak, że Rosja, która wiosną 2014 roku naruszyła suwerenność sąsiada i weszła bezprawnie na Krym, nie zrobiła się w ostatnim czasie bardziej niebezpieczna.

Czytaj więcej…


Rozmowa z profesorem Grzegorzem Przebindą, Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, o aspektach historycznych sytuacji na wschodzie. 19.05.2014 r.