Centrum Myśli Jana Pawła II – rozmowa z prof. Grzegorzem Przebindą, Kraków 2008 r.


Grzegorz Przebinda u Jana Pawła II na dziedzińcu w Castel Gandolfo po Mszy św. – 29 lipca 2000 roku.

Grzegorz Przebinda w rozmowie ze Stanisławem Obirkiem – Co Papież mówi o Europie?

 „Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy”. Ekumenizm na tle myśli filozoficznej Wschodu. Związki kulturowe Polski i Rosji. Dwa płuca Europy…


Polski papież nie zdobył Kremla

Gdy Karol Wojtyła 16 października 1978 roku został przywódcą Waty-kanu, redakcja paryskiej „Kultury” oświadczyła w listopadzie, iż „nowy Papież wywołał ogromną falę nadziei wśród wszystkich chrześcijan w bloku sowieckim”. Obok zamieszczono telegram gratulacyjny dla wy-brańca z Polski od redaktorów wydawanego w Paryżu rosyjskiego kwar-talnika „Континент” – Natalii Gorbaniewskiej, Władimira Maksimowa, Ernesta Nieizwiestnego i Władimira Bukowskiego. A w ZSRR Włodzi-mierz Wysocki – bard niezwykle popularny wtedy i u nas w Polsce –stworzył w 1979 piosenkę Лекция о международном положении.

Czytaj strona po stronie

Pobierz PDF