Centrum Myśli Jana Pawła II – rozmowa z prof. Grzegorzem Przebindą, Kraków 2008 r.


Grzegorz Przebinda u Jana Pawła II na dziedzińcu w Castel Gandolfo po Mszy św. – 29 lipca 2000 roku.

Sesja na Uniwersytecie Jagiellońskim “Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa” – upamiętnienie postaci Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski Z wykładu prof. Przebindy: “Szacunek dla prawosławia łączył się w myśli i działalności krakowskiego biskupa z wielkim podziwem dla Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W listopadzie 1972 roku podczas wizyty w kościele św. Katarzyny w Krakowie Wojtyła, nawiązując do Ewangelii św. Łukasza (Łk 12, 32), wypowiedział słowa pokrzepienia wobec zgromadzonej tam wspólnoty greckokatolickiej, „«Nie lękajcie się  Mała Trzódko». Chociaż jesteście tutaj w Krakowie małą Wspólnotą katolicką, (…) jednak macie swoją świadomość, świadomość swojej wspólnoty, swojego posłannictwa, wielkiej tradycji, wielkiego znaczenia. (…) To może być, powinno być powodem waszej dumy, a także powinno być powodem dla wytrwania w tym Kościele, któremu zawdzięczacie wiarę…” .


O roli Jana Pawła II w procesie pojednanie polsko-ukraińskiego, konsekwencjach wizyty papieskiej w Ukrainie oraz religijnym wymiarze protestów na kijowskim Majdanie mówiono podczas konferencji naukowej pt. „Polska, Ukraina, Europa”. Wydarzenie odbyło się w Kurii Metropolitalnej w Warszawie w ramach XXII Dnia Papieskiego, organizowanego w tym roku pod hasłem „Blask Prawdy”. “Grzegorz Przebinda, wybitny rusycysta, przywołał słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas ceremonii powitania na lotnisku w Kijowie, kiedy to papież wskazywał na chrześcijańskie korzenie ukraińskiej kultury. “Życzę wam, aby te korzenie umocniły jedność waszego narodu, wspomagając reformy jakich dokonujecie” – cytował prelegent. Prof. Przebinda zachęcał do lektury papieskich tekstów wypowiedzianych 21 lat temu w Ukrainie, bowiem, jak tłumaczył, “jest to program kulturowo-cywilizacyjny z podbudową religijną”, który może wspomóc Ukrainę „w jej dążeniu do chrześcijańskiej, humanistycznej Europy”.


Grzegorz Przebinda w rozmowie ze Stanisławem Obirkiem – Co Papież mówi o Europie?

 „Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy”. Ekumenizm na tle myśli filozoficznej Wschodu. Związki kulturowe Polski i Rosji. Dwa płuca Europy…


Polski papież nie zdobył Kremla

Gdy Karol Wojtyła 16 października 1978 roku został przywódcą Waty-kanu, redakcja paryskiej „Kultury” oświadczyła w listopadzie, iż „nowy Papież wywołał ogromną falę nadziei wśród wszystkich chrześcijan w bloku sowieckim”. Obok zamieszczono telegram gratulacyjny dla wy-brańca z Polski od redaktorów wydawanego w Paryżu rosyjskiego kwar-talnika „Континент” – Natalii Gorbaniewskiej, Władimira Maksimowa, Ernesta Nieizwiestnego i Władimira Bukowskiego. A w ZSRR Włodzi-mierz Wysocki – bard niezwykle popularny wtedy i u nas w Polsce –stworzył w 1979 piosenkę Лекция о международном положении.

Czytaj strona po stronie

Pobierz PDF