Dzień Zwycięstwa bez zwycięstwa –
9 maja 2022 r


Wojna w Ukrainie – pierwsze dwa miesiące (22 II – 22 IV 2022)

Wojna a Kościół Prawosławny


Godzina Ludmiły Ulickiej w rozmowie z Grzegorzem Przebinda

O jej powieściach „Daniel Stein – tłumacz”, „Drabina Jakubowa” i o nowej, planowanej dopiero powieści „1922-2022”… O Natalii Gorbaniewskiej i Michale Chodorkowskim…. O zbrodniczej wojnie Putina przeciw Ukrainie, o Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i jej patriarsze Cyrylu w kontekście „Opowieści o Antychryście” Władimira Sołowjowa. O Moskwie, o Kijowie i o Buczy…. O Michale Bułhakowie… I kilka ważnych słów o Polsce…

О романах «Даниэль Штайн переводчик», «Лестница Якова» и о новом, планированном романе «1922-2022»… О Наталье Горбаневской и Михаиле Ходорковском….  О Горбачеве и Ельцине… О нынешней преступной войне Путина против Украины, о Русской Православной Церкви  и патриархе Кирилле в контексте Краткой повести об Антихристе Владимира Соловьева (истинного, не нынешнего – поддельного). О Москве, о Киеве и о Буче…. О  Михаиле Булгакове… О Польше несколько слов важных …

An hour of Ludmila Ulitskaya in conversation with Grzegorz Przebinda
About the novels “Daniel Stein – the translator,” “Jacob’s Ladder” and the new novel “1922-2022” that is only planned … About Natalya Gorbanevskaya and Mikhail Khodorkovsky …. Abot Gorbachev and Yeltsin… About Putin’s criminal war against Ukraine, about the Russian Orthodox Church and its patriarch Cyril in the context of Vladimir Soloviev’s “A Short Story of the Antichrist”…. About Moscow, Kiev and Bucha. About Mikhail Bulgakov……. And a few important words about Poland …


Mordercy Putina będą zakłamywać Buczę tak samo, jak mordercy Stalina zakłamywali Katyń

Grzegorz Przebinda w rozmowie z Jackiem Bańką z Radia Kraków – o nowym Lend-Lease dla Ukrainy i o rosyjskich propagandystach.


Rosja planuje obchody Dnia Zwycięstwa w Donbasie, stąd decyzja o przegrupowaniu wojsk

Rosja planuje obchody Dnia Zwycięstwa w Donbasie, stąd decyzja o przegrupowaniu wojsk federacji – tak informacje o zmniejszeniu działań wojennych w okolicach Kijowa ocenia prof. Grzegorz Przebinda z Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W jego ocenie Władimir Putin planował, że 9 maja będzie obchodzony w Kijowie, ale z powodu oporu i sukcesów wojsk ukraińskich teraz uzna za zwycięstwo zdobycie terenów opanowanych częściowo przez separatystów. O 35 dniu wojny w Ukrainie z prof. Grzegorzem Przebindą rozmawiał Jacek Bańka.


Władimira Putina mogą pokonać jedynie siły wewnętrzne

Władimira Putina mogą pokonać jedynie siły wewnętrzne – tak przekonuje prof. Grzegorz Przebinda z Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Karpackiej Uczelni w Krośnie. W jego ocenie, w propagandę kremlowską wierzy ok. 50% Rosjan, czyli dużo mniej, niż podają to oficjalne dane. Z prof. Grzegorzem Przeindą rozmawiał o tym Jacek Bańka.


Dwie godziny z pisarzem i myślicielem Borysem Akuninem

Dwie godziny z pisarzem i myślicielem Borysem Akuninem – w rozmowie z prof. Grzegorzem Przebindą

Dwie godziny z pisarzem i myślicielem Borysem Akuninem – w rozmowie z prof. Grzegorzem Przebindą z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. O Rosji od Czyngis-chana do Putina, ale i o innej lepszej Rosji, o dzielnej Ukrainie i o gościnnej Polsce. Rozmowa dotyczy także Lenina, Stalina, Gorbaczowa, Jelcyna i bardzo dalekiej od świetlanej przyszłości Rosji Putina. Spotkanie w języku rosyjskim, w ramach nowego cyklu „Promień światła w królestwie ciemności”. 


Dmitrij Bykow o genezie rosyjskiego faszyzmu

Wykład w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 10 marca 2022. Prowadzący: prof. Grzegorz Przebinda. Spotkanie w języku rosyjskim w ramach nowego cyklu „Promień światła w królestwie ciemności”.


Apeluję o uczczenie dziedzictwa ideowego wielkiego Rosjanina – Borysa Niemcowa

Grzegorz Przebinda
Gazeta Wyborcza, 8 III 2022, Dział: Listy
Maile z poparciem apelu kierować na adresy:

Jak Kościół rosyjski reaguje na wojnę Putina?

Grzegorz Przebinda w RMF FM, 7 marca 2022 r.


Profesor Grzegorz Przebinda o zamykaniu wolnych mediów w putinowskiej Rosji podczas zbrodniczej wojny przeciwko Ukrainie.

A także apel o nadanie budynkowi przy ul. Biskupiej 7 w Krakowie, gdzie obecnie urzęduje Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej, nazwy „Ul. Borysa Niemcowa 1”.

Rozmowa red. Jacka Bańki.
03.03.2022 r. Radio Kraków

Wielki Most Zamoskworiecki – miejsce śmierci Borysa Niemcowa (zastrzelony przez “nieznanych sprawców” 27 II 2015).
Fot. Aneta Przebinda (czerwiec 2016).

Teologia Putina, jego ewolucja od podpułkownika KGB do prawosławnego wielkoruskiego imperialisty. Chiny wobec agresji Putina na Ukrainę

28.02.2022 r. Radio Kraków

Grzegorz Przebinda na mecie maratonu w Kijowie, październik 2018.
Fot. Emilian Zadarko

Co może dziś zatrzymać Władimira Putina? Pierwsze godziny napaści Rosji na Ukrainę

O agresji putinowskiej Rosji na Ukrainę – prof. Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowaiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
Radio Kraków 24.02.2022 r.

Prof. Grzegorz Przebinda na placu Puszkina w Moskwie, podczas antyputinowskich demonstracji młodzieży, sierpień 2019.
Fot. Igor Przebinda

Putin ma plany pełzającej likwidacji Ukrainy – Prof. Grzegorz Przebinda w Radiu Kraków 

Putin ma plany pełzającej likwidacji Ukrainy, którą uznaje za państwo przypadkowe – tak o uznaniu niepodległości „republik” ługańskiej i donieckiej i wkroczeniu tam wojsk rosyjskich mówi prof. Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W jego ocenie kluczowy teraz będzie obszar, na którym teraz będą chciały operować siły rosyjskie. Z prof. Grzegorzem Przebindą rozmawiał o tym Jacek Bańka.
Radio Kraków 22.02.2022 r.

Prof. Grzegorz Przebinda w czytelni im. Franciszka Pika Mirandoli KPU w Krośnie (w koszulce z maratonu w Wilnie)
Fot. Jacek Wnuk

Prof. Grzegorz Przebinda: “Putin chce przywrócić sowiecką wizję historii” rozmowa w Radiu Kraków

Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami – to fragment oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego, które było odpowiedzią na słowa prezydenta Rosji. Władimir Putin wskazał Polskę jako współodpowiedzialną za wybuch II wojny światowej, ideę zagłady Żydów, czy rozbiór Czechosłowacji. Rozmawialiśmy o tym z gościem Radia Kraków prof. Grzegorzem Przebindą z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.