Militarne cele Putina latem 2022. Kolejna rozmowa Jacka Bańki z Radia Kraków z Grzegorzem Przebindą

Wczoraj, w 134. dniu wojny – podczas spotkania na Kremlu z kierownictwem Dumy Państwowej i szefami jej frakcji politycznych – Putin ogłosił, siedząc w Sali Katarzyny II Pałacu Senackiego za ogromnym okrągłym stołem i w równie ogromnej bezpiecznej odległości od słuchaczy, że Rosja tak naprawdę wojny z Ukrainą jeszcze nie zaczynała. Swoją pogróżką nawiązywał wyraźnie do obowiązującej oficjalnie w dzisiejszej Rosji wykładni, że to co się dzieje obecnie, jest na razie tylko „specjalną operacją wojskową”. A prawdziwa wojna może się dopiero rozpocząć.


Czy w Rosji są siły gorsze od Putina

Wojnę w Ukrainie komentuje prof. Grzegorz Przebinda kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ


Wiktor Szenderowicz i Grzegorz Przebinda – w rozmowie

Wywiad z prof. Grzegorzem Przebindą (Uniwersytet Jagielloński) i rosyjskim pisarzem Wiktorem Szenderowiczem. O Rosji w latach 1985-2022 O liberalnym Gorbaczowie, kontrowersyjnym Jelcynie i Putinie, który ze szpiega i drobnego złodziejaszka z KGB stał się prawdziwym zbrodniarzem wojennym.


Znam coraz więcej uczciwych Rosjan

W krakowskim wydaniu „Wyborczej” ukazał się wywiad ze mną Michała Olszewskiego, „Znam wielu uczciwych Rosjan” (29 kwietnia). To fundamentalna dla mnie kwestia – istnienie grupy sprawiedliwych Rosjan, którzy działają aktywnie przeciw Putinowi bynajmniej nie od teraz, a i tak zbierają cięgi, że są Rosjanami i nie zamierzają się tego wypierać.

Pobierz PDF


Я ЗНАЮ МНОГО ЧЕСТНЫХ РОССИЯН. Интервью проф. Гжегожа Пшебинды
(Ягеллонский унтверситет) краковскому отделению варшавской Газеты
Выборчей.

MИХАЛ ОЛЬШЕВСКИЙ: Вы также считаете, что российскую культуру следует
полностью убрать из репертуара польских и европейских кинотеатров, театров, филармоний и концертных залов? К этому призвал в Люксембурге польский министр культуры Петр Глинский: Российская культура должна исчезнуть из публичного пространства до того момента, когда закончится война в Украине. Министр также добавил: Сегодня не время для российского балета, не сезон для Чехова и даже Пушкина”.

ГЖЕГОЖ ПШЕБИНДА: Мне подобный образ мышления кажется непростительной ошибкой. Среди деятелей культуры, которых, как нам указывают, мы должны вырезать, есть мужественные, отважные, высокоморальные люди, героически сопротивляющиеся преступному режиму Путина, который руками своих прислужников дискриминирует их, сажает под домашний арест, выгоняет из страны, запрещает спектакли.

Czytaj więcej


Prof. Grzegorz Przebinda: Trudno uwierzyć, ale w Rosji są siły jeszcze gorsze od Putina


Dzień Zwycięstwa bez zwycięstwa –
9 maja 2022 r


Wojna w Ukrainie – pierwsze dwa miesiące (22 II – 22 IV 2022)

Wojna a Kościół Prawosławny


Godzina Ludmiły Ulickiej w rozmowie z Grzegorzem Przebinda

O jej powieściach „Daniel Stein – tłumacz”, „Drabina Jakubowa” i o nowej, planowanej dopiero powieści „1922-2022”… O Natalii Gorbaniewskiej i Michale Chodorkowskim…. O zbrodniczej wojnie Putina przeciw Ukrainie, o Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i jej patriarsze Cyrylu w kontekście „Opowieści o Antychryście” Władimira Sołowjowa. O Moskwie, o Kijowie i o Buczy…. O Michale Bułhakowie… I kilka ważnych słów o Polsce…

О романах «Даниэль Штайн переводчик», «Лестница Якова» и о новом, планированном романе «1922-2022»… О Наталье Горбаневской и Михаиле Ходорковском….  О Горбачеве и Ельцине… О нынешней преступной войне Путина против Украины, о Русской Православной Церкви  и патриархе Кирилле в контексте Краткой повести об Антихристе Владимира Соловьева (истинного, не нынешнего – поддельного). О Москве, о Киеве и о Буче…. О  Михаиле Булгакове… О Польше несколько слов важных …

An hour of Ludmila Ulitskaya in conversation with Grzegorz Przebinda
About the novels “Daniel Stein – the translator,” “Jacob’s Ladder” and the new novel “1922-2022” that is only planned … About Natalya Gorbanevskaya and Mikhail Khodorkovsky …. Abot Gorbachev and Yeltsin… About Putin’s criminal war against Ukraine, about the Russian Orthodox Church and its patriarch Cyril in the context of Vladimir Soloviev’s “A Short Story of the Antichrist”…. About Moscow, Kiev and Bucha. About Mikhail Bulgakov……. And a few important words about Poland …


Mordercy Putina będą zakłamywać Buczę tak samo, jak mordercy Stalina zakłamywali Katyń

Grzegorz Przebinda w rozmowie z Jackiem Bańką z Radia Kraków – o nowym Lend-Lease dla Ukrainy i o rosyjskich propagandystach.


Rosja planuje obchody Dnia Zwycięstwa w Donbasie, stąd decyzja o przegrupowaniu wojsk

Rosja planuje obchody Dnia Zwycięstwa w Donbasie, stąd decyzja o przegrupowaniu wojsk federacji – tak informacje o zmniejszeniu działań wojennych w okolicach Kijowa ocenia prof. Grzegorz Przebinda z Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W jego ocenie Władimir Putin planował, że 9 maja będzie obchodzony w Kijowie, ale z powodu oporu i sukcesów wojsk ukraińskich teraz uzna za zwycięstwo zdobycie terenów opanowanych częściowo przez separatystów. O 35 dniu wojny w Ukrainie z prof. Grzegorzem Przebindą rozmawiał Jacek Bańka.


Władimira Putina mogą pokonać jedynie siły wewnętrzne

Władimira Putina mogą pokonać jedynie siły wewnętrzne – tak przekonuje prof. Grzegorz Przebinda z Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Karpackiej Uczelni w Krośnie. W jego ocenie, w propagandę kremlowską wierzy ok. 50% Rosjan, czyli dużo mniej, niż podają to oficjalne dane. Z prof. Grzegorzem Przeindą rozmawiał o tym Jacek Bańka.


Dwie godziny z pisarzem i myślicielem Borysem Akuninem

Dwie godziny z pisarzem i myślicielem Borysem Akuninem – w rozmowie z prof. Grzegorzem Przebindą

Dwie godziny z pisarzem i myślicielem Borysem Akuninem – w rozmowie z prof. Grzegorzem Przebindą z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. O Rosji od Czyngis-chana do Putina, ale i o innej lepszej Rosji, o dzielnej Ukrainie i o gościnnej Polsce. Rozmowa dotyczy także Lenina, Stalina, Gorbaczowa, Jelcyna i bardzo dalekiej od świetlanej przyszłości Rosji Putina. Spotkanie w języku rosyjskim, w ramach nowego cyklu „Promień światła w królestwie ciemności”. 


Dmitrij Bykow o genezie rosyjskiego faszyzmu

Wykład w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 10 marca 2022. Prowadzący: prof. Grzegorz Przebinda. Spotkanie w języku rosyjskim w ramach nowego cyklu „Promień światła w królestwie ciemności”.


Apeluję o uczczenie dziedzictwa ideowego wielkiego Rosjanina – Borysa Niemcowa

Grzegorz Przebinda
Gazeta Wyborcza, 8 III 2022, Dział: Listy
Maile z poparciem apelu kierować na adresy:

Jak Kościół rosyjski reaguje na wojnę Putina?

Grzegorz Przebinda w RMF FM, 7 marca 2022 r.


Profesor Grzegorz Przebinda o zamykaniu wolnych mediów w putinowskiej Rosji podczas zbrodniczej wojny przeciwko Ukrainie.

A także apel o nadanie budynkowi przy ul. Biskupiej 7 w Krakowie, gdzie obecnie urzęduje Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej, nazwy „Ul. Borysa Niemcowa 1”.

Rozmowa red. Jacka Bańki.
03.03.2022 r. Radio Kraków

Wielki Most Zamoskworiecki – miejsce śmierci Borysa Niemcowa (zastrzelony przez “nieznanych sprawców” 27 II 2015).
Fot. Aneta Przebinda (czerwiec 2016).

Teologia Putina, jego ewolucja od podpułkownika KGB do prawosławnego wielkoruskiego imperialisty. Chiny wobec agresji Putina na Ukrainę

28.02.2022 r. Radio Kraków

Grzegorz Przebinda na mecie maratonu w Kijowie, październik 2018.
Fot. Emilian Zadarko

Co może dziś zatrzymać Władimira Putina? Pierwsze godziny napaści Rosji na Ukrainę

O agresji putinowskiej Rosji na Ukrainę – prof. Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowaiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
Radio Kraków 24.02.2022 r.

Prof. Grzegorz Przebinda na placu Puszkina w Moskwie, podczas antyputinowskich demonstracji młodzieży, sierpień 2019.
Fot. Igor Przebinda

Putin ma plany pełzającej likwidacji Ukrainy – Prof. Grzegorz Przebinda w Radiu Kraków 

Putin ma plany pełzającej likwidacji Ukrainy, którą uznaje za państwo przypadkowe – tak o uznaniu niepodległości „republik” ługańskiej i donieckiej i wkroczeniu tam wojsk rosyjskich mówi prof. Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W jego ocenie kluczowy teraz będzie obszar, na którym teraz będą chciały operować siły rosyjskie. Z prof. Grzegorzem Przebindą rozmawiał o tym Jacek Bańka.
Radio Kraków 22.02.2022 r.

Prof. Grzegorz Przebinda w czytelni im. Franciszka Pika Mirandoli KPU w Krośnie (w koszulce z maratonu w Wilnie)
Fot. Jacek Wnuk

Prof. Grzegorz Przebinda: “Putin chce przywrócić sowiecką wizję historii” rozmowa w Radiu Kraków

Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami – to fragment oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego, które było odpowiedzią na słowa prezydenta Rosji. Władimir Putin wskazał Polskę jako współodpowiedzialną za wybuch II wojny światowej, ideę zagłady Żydów, czy rozbiór Czechosłowacji. Rozmawialiśmy o tym z gościem Radia Kraków prof. Grzegorzem Przebindą z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.

Putin – przeciętny menedżer z KGB

Z Dmitrijem Bykowem rozmawiają Grzegorz Przebinda i Bartosz Gołąbek

Grzegorz Przebinda, Bartosz Gołąbek: W artykule Wielkie oszustwo naszych czasów (1896) Konstantin Pobiedonoscew1, patrząc na Rosję i Europę z pozycji antydemokratycznych, pisze: „Jedną z najbardziej oszukańczych zasad politycznych jest demokracja, idea rewolucyjna – zakorzeniona, niestety, już od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej, według której wszelka władza pochodzi od ludu i ma swe oparcie w woli tegoż ludu. Stąd również pochodzi teoria parlamentaryzmu, która aż do dziś wodzi na pokuszenie masę tak zwanej inteligencji i – na nieszczęście – przedostała się także do szalonych głów Rosji”… Władimir Putin, jak się wydaje, pragnie – z jednej strony – wcielić w życie ów antyliberalny, polityczny projekt Pobiedonoscewa, ale zarazem w drugiej połowie 2014 roku ma on przecież poparcie ponad osiemdziesięciu procent Rosjan. Czyżby syndrom sztokholmski?

Pobierz PDF


Czy mamy się bać Rosji? Ostatnio zrobiła się bardziej niebezpieczna, ale…

“Gazeta Krakowska”, 24.10.2016 r. 

Rozmowa z profesorem Grzegorzem Przebindą, filologiem i rosjoznawcą, kierownikiem Katedry Kultury Słowian Wschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Boi się Pan Rosji?

Prof. Grzegorz Przebinda: Mnie Rosja interesuje, fascynuje, jest częścią mojego życia od 35 lat. Nie mógłbym żyć bez literatury rosyjskiej, muzyki, wielkich powieści jak „Mistrz i Małgorzata”, bez Tołstoja, Dostojewskiego i Strawińskiego. W Polsce jest tylu ludzi, którzy żyją z tego, że ciągle o strachu przed Rosją mówią, że ja już swojego głosu dołączać tu nie muszę. Nie twierdzę jednak, że Rosja, która wiosną 2014 roku naruszyła suwerenność sąsiada i weszła bezprawnie na Krym, nie zrobiła się w ostatnim czasie bardziej niebezpieczna.

Pobierz PDF


W stosunkach z Rosją wieje chłodem

INTERIA.PL, 19.11.2005 r. 

Jesteśmy skazani na mniej lub bardziej złe relacje z Moskwą, póki na Kremlu rządzi Putin – mówi INTERIA.PL prof. Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pobierz PDF