W artykule podjęto próbę opisu spotkań krakowskiego kardynała Karola Wojtyły, następnie papieża Jana Pawła II, z ukraińskim greckokatolickim kardynałem Josifem Slipym.

Pobierz PDF

Czytaj strona po stronie