Uniwersytet Jagielloński, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Filolog rusycysta, historyk idei, tłumacz, amator maratończyk. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (1999–2005, 2008–2012). W okresie 2012–2020 – przez dwie kolejne kadencje – rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (do 30 IV 2020 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia).

Maj 2020, Rynek 1, Krosno

Autor około 400 publikacji po polsku, rosyjsku, ukraińsku, francusku, angielsku, białorusku, czesku i fińsku, w tym dziewięciu książek na temat kultury i historii Rosji, Ukrainy i Białorusi, także ich związków z Polską.

Autorskie edycje książkowe: Włodzimierz Sołowjow wobec historii (Kraków: Arka 1992), Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia (Katowice: Śląsk 1996), Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w rosyjskiej myśli filozoficznej 1832–1922 (Kraków: PAU 1998), Zaułki Mistrza Wolanda (Kraków: Oficyna Literacka 2000), Kto jest kim w Rosji po 1917 roku (wspólnie z Józefem Smagą, Kraków: Znak 2000), Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy (Kraków: Znak 2001), Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku (Kraków: Universitas 2003), Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 19992004 (Kraków: Znak 2004), Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея в новой Польше (Moskwa: RGGU 2013).

Przetłumaczył na polski – razem z żoną Leokadią Anną, synem Igorem i przy wydatnej pomocy córki Anety – Mistrza i Małgorzatę Michaiła Bułhakowa, opatrując wydanie  filologicznym komentarzem (Kraków: Znak 2016, drugie wydanie z nowym posłowiem tłumaczy – 2022). Przekład trafił od razu na sceny teatrów w Polsce – w Gdyni, Krakowie, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Opolu. W 2019 Audioteka.pl zrealizowała na jego podstawie głośny gwiazdorski  audiobook z czołówką polskich aktorów. 

W 1991 uhonorowany Nagrodą Polcul za „współpracę polsko-rosyjską w walce o demokrację”. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015), Medalem Gloria Artis (2018), Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018), Medalem za Zasługi dla Krosna (2019).

Amatorsko przebiegł – jak dotąd – 18 maratonów na trzech kontynentach: Kraków (25 IV 2010), Wilno (12 IX 2010), Kraków (17 IV 2011), Tallin (11 IX 2011), Paryż (15 IV 2012), Moskwa (9 IX 2012), Jerozolima (1 III 2013), Sankt-Petersburg (30 VI 2013), Stambuł (17 XI 2013), Sewilla (23 II 2014), Walencja (16 XI 2014), Boston (20 IV 2015), Budapeszt (11 X 2015), Nowy Orlean (28 II 2016), Porto (5 XI 2017), Rzym (8 IV 2018), Kijów (7 X 2018), Ateny (14 XI 2021). Najlepszy rezultat uzyskał w biegu moskiewskim: 3.23.44.