W wywiadzie dla TV OBIEKTYW, który został wyemitowany na początku czerwca 2020 r.  także i z okazji zmiany nazwy krośnieńskiej uczelni, rektor Grzegorz Przebinda podkreślił, że nowa nazwa nawiązuje przede wszystkim do bogatego wielokulturowego i wielojęzycznego obszaru Karpat i dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa od 1 maja 2020 roku z dumą nosi miano Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Zmiana nazwy, która obecnie uwzględnia dobrze definiujące profil naszej wszechstronnej działalności akademickiej określenie „uczelnia”, mogła się dokonać między innymi dzięki nowym zapisom ustawowym. Były one dyskutowane z ówczesnym Ministrem Nauki i Szkonictwa Wyższego, doktorem Jarosławem Gowiem, również w gościnnych progach ówczesnego PWSZ w Krośnie.

Rektor zaznaczył, że za zmianą nazwy uczelni stoją także nowe inwestycje i innowacje programowe – działają już nowe studia magisterskie, a na uruchomienie rekrutacji czekają kolejne, w tym między innymi Pielęgniarstwo na poziomie magisterskim oraz lingwistyka stosowana.

Grzegorz Przebinda stwierdził także, że podążając za słynną tezą wielkiego niemieckiego filozofa Martina Heideggera „budować, mieszkać, myśleć” staramy się, aby nasza uczelnia miała jak najszersze spektrum kształcenia, a jej dewizą tradycyjnie pozostaje pluralizm kulturowy i językowy, zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej, dbałość o środowisko oraz nowoczesne kształcenie techniczne. Tak wszechstronnie założony profil rozwoju, zgodny z dziedzictwem patrona uczelni Stanisława Pigonia, jest jej atutem i uniemożliwia zaszufaldkowanie charakteru uczelni jako techniczno-humanistycznej czy humanistyczno-technicznej – powiedział rektor.

W ostatnich latach powstały dwa nowe kampusy techniczne, które wyposażane są w nowoczesny sprzęt, a jednocześnie uczelnia może poszczycić się rosnącym w siłę wydawnictwem humanistycznym Pigonianum i czasopismami. Systematycznie rozwijana jest również naukowa współpraca międzynarodowa. Obecnie, w dobie pandemii, z dużym zaangażowaniem, także po stronie studentów, udoskonalane są procesy kształcenia zdalnego, tak aby zaspokoić wymagania zawarte w programach studiów o profilu praktycznym.

Wiele uwagi w rozmowie poświęcono także finansowaniu i jakości kształcenia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, a także jej społecznemu zaangażowaniu, dzięki któremu już od 21 lat lat służy lokalnemu środowisku w wielu wymiarach.