Prof. dr hab. Franciszek Ziejka – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005, Zasłużony dla PWSZ w Krośnie


Literackie Krosno 8-9 kwietnia 2014

Konferencja, organizowana w ramach obchodów 15-lecia uczelni, odbyła się w Krośnie, w dniach 8-9 kwietnia 2014, w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia


Nowoczesna Humanistyka

Ogólnopolski Kongres Nowoczesna Humanistyka w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych:
Krosno, 13 – 14 maja 2015 roku